Integritet & Säkerhet

www.iloveburt.se arbetar strikt under Personuppgiftslagen (PuL), SFS1998:204. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar ochs parar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos iloveburt så bekräftar du detta samtycke. Alla personuppgifter inklusive ditt personnummer som du lämna till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av iloveburt i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Vi värnar om och respekterar din integritet och garanterar att all personlig information du sänder över för att handla av oss behandlas med största sekretess. Informationen kommer att användas i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, utföra kreditkontroll samt i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Vid en akut situation angående produkt säkerhet vänligen kontakta oss på 020-790974.